top of page

Relikviář pro každého či procházka minulostí, aneb kam vyrazit na výlet s vnoučaty

Nevíte kam s vnoučaty na výlet o prázdninách? Zajímavé možnosti pro děti svými programy nabízí státní hrad a zámek Bečov.

Hrad a zámek Bečov představuje jedinečný soubor historických budov, z nichž nejvýznamnější je gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek. Stavba hradu započala v polovině 14. století. Součástí hradu je kaple Navštívení Panny Marie s unikátním souborem nástěnných maleb pocházejících z doby kolem roku 1360. K dalším stavebním úpravám hradu dochází na konci 15. století, kdy je také vystavěny tzv. Pluhovské domy. Na počátku 18. století je vystavěn barokní zámek. V roce 1813 zakoupil bečovské panství Friedrich August Beaufort-Spontin. Byl to právě jeho syn Alfred Beaufort-Spontin, jenž roku 1838 zakoupil od církve relikviář svatého Maura.Ten se zapsal do historie bečovského sídla i značnými opravami zámku a zvažovanou rozsáhlou romantickou úpravou středověkého hradu. Vzhledem k finanční náročnosti došlo pouze k úpravě zámecké kaple sv. Petra, kterou je možné vidět v rámci II. prohlídkového okruhu.Vévoda Heinrich Beaufort-Spontin patřil v meziválečném období mezi členy NSDAP. Díky jeho spolupráci s nacisty během druhé světové války musela rodina Beaufort-Spontin, na základě dekretů prezidenta republiky z 25. října 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku, panství v Bečově nad Teplou opustit.Po druhé světové válce sloužil zámek jako škola. V roce 1969 získal celý hradní a zámecký okrsek plzeňský památkový ústav a postupně se začalo rekonstruovat. Práce vyvrcholily roku 1996, kdy byl barokní zámek zpřístupněn veřejnosti. Expozice je soustředěna do druhého patra zámku, neboť celé první patro je věnováno unikátní prezentaci „nálezu století“ – románskému relikviáři svatého Maura, který je spolu s korunovačními klenoty nejcennější zlatnickou památkou České republiky.

Hrad a zámek Bečov se specializuje na edukace a sportovně-kulturní vyžití pro širokou veřejnost. Také díky těmto aktivitám se stal v roce 2013 Fakultním objektem Univerzity Karlovy. V současné době nabízí rodinám s dětmi dva prohlídkové okruhy určené právě pro nejmenší návštěvníky – Relikviář pro každého a Procházka minulostí. Prohlídka relikviáře pro každého je zaměřena především na děti ve věku 8 až 12 let a jejím hlavním motivem je relikviář svatého Maura. Obsahem programu je zábavnou formou za pomoci modelu relikviáře svatého Maura usnadnit pochopení základních pojmů – relikvie, relikviář, světec apod.Procházka minulostí je určená nejmladším návštěvníkům ve věku 4 až 8 let. Během prohlídky projdete nejen noblesnímu salony, ale také štolou ve skále. Na závěr potěžkáte zbroj středověkého rytíře, cínový talíř a poznáte rozdíly v odívání hradních a zámeckých obyvatel.

Dlouhodobě spolupracujeme s Univerzitami třetího věku, každoročně slavíme Den seniorů a připravujeme též speciálních programy (rýmované či divadelní prohlídky apod.) uzpůsobené starším návštěvníkům, sledujte www.zamek-becov.cz nebo náš facebook.

Text: Markéta Kolářova

33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page